Formulář na odstoupení od kupní smlouvy

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

POUČENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁVA SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající (Dodavatel):

CALENDULA, a.s.
Nová Ľubovňa 238a
06511 Nová Ľubovňa, Slovenská republika
IČO: 35748320 DIČ: 2020252542
IČ DPH: SK2020252542
e-mail:
calendula@calendula.sk
Tel .: 00421 52/43 683 18


Spotřebitel (Odběratel): fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této kupní smlouvy jednoznačným prohlášením.


Pro tento účel můžete použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí tohoto poučení (str.3), který můžete po jeho vyplnění zaslat na e-mailovou adresu:
calendula@calendula.sk. Pokud zasíláte zboží poštou, přiložte uvedený formulář do balíku.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy je zachována, pokud zašlete sdělení o uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy.

2. Důsledky odstoupení od kupní smlouvy

Po odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této kupní smlouvy. Její úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu.

3. Způsob vrácení zboží

Zboží můžete zaslat na adresu:
CALENDULA, a.s. , Nová Ľubovňa 238A, 06511 Nová Ľubovňa, Slovenská republika.
Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. Z).


4. Poškozené zboží

Spotřebitel je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

a) Při doručení přepravcem:

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky, její kompletnost a nepoškozenost. Kupující má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

UPS: Zboží je v plné výši pojištěn, je však nutné ho zkontrolovat při převzetí od přepravce.

Pozdější reklamace přepravce UPS neuznává. Pokud je balík viditelně poškozené zboží od přepravce nepřebírejte a informujte nás e-mailem na
calendula@calendula.sk nebo telefonicky 00421 52/43 683 18. V případě potřeby neváhejte využít zákaznickou linku společnosti UPS.

V případě, že poškození obsahu zásilky zjistíte po jeho převzetí, je nutné do 24 hodin informovat naši společnost o vzniklé skutečnosti e-mailem na
calendula@calendula.sk nebo telefonicky 00421 52/43 683 18.

b) Osobní odběr na provozu:

Kupující je povinen překontrolovat zboží bezprostředně při převzetí. Jakékoliv poškození zboží nebo nekompletnost balení je potřeba nahlásit obsluze výdejního místa. Poškození zboží, které nebylo zjevně viditelné v době převzetí, je třeba nahlásit e-mailem na
calendula@calendula.sk nebo telefonicky 00421 52/43 683 18 nejpozději v den převzetí. Pozdější reklamace poškození zboží nebudou uznány.

5. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je:

Prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru, nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

 

 

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
V případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy, prosím, vyplňte a zašlete tento formulář.

Prodávající (Dodavatel):


CALENDULA, a.s.
Nová Ľubovňa 238a
06511 Nová Ľubovňa
IČO: 35748320 DIČ: 2020252542
IČ DPH: SK2020252542
e-mail:
calendula@calendula.sk
Tel .: 00421 52/43 683 18

 

Spotřebitel (Odběratel **):

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na toto zboží: ___________________________________

 

_________________________________________________________________________________

· Číslo faktury:______________________________________________________________________

· Popis zboží:_______________________________________________________________________

· Datum převzetí zboží: ______________________________________________________________

· Jméno a příjmení spotřebitele: _______________________________________________________

· Adresa spotřebitele: _______________________________________________________________

· Číslo účtu / kód banky: _____________________________________________________________

· Důvod odstoupení (nepovinné): ______________________________________________________


Datum ___________________ Podpis ____________________

** Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.